تبلیغات
حيوانات تابان نورشان

اجسام

حيوانات تابان نورشان

حيوانات تابان نورشان را از طريق پديده ي شب تابي توليد مي کنند. در حيوانات شب تاب، ترکيبات شيميايي با هم ترکيب مي شوند تا درخشش را ايجاد کنند. پيده ي شب تابي خيلي به صرفه تر از ملتهب کردن است. اين پديده نه گرما نياز دارد نه آن را توليد مي کند، به همين علت گاهي از آن به عنوان نور سرد نام برده مي شود.دانشمندان از 2500 سال پيش يک طرز تفکر ابتدايي براي تفاوت بين شب تابي و افروختگي ( ملتهب شدن و داغ شدن ) داشته اند. در قرن 17 محققان فعاليت هاي خود را براي يافتن چگونگي توليد نور توسط خود حيوانات را شروع کردند. اما از آنجا که حيوانات مختلف از مواد مختلفي براي توليد نور استفاده مي کنند دانشمندان هنوز دقيقاًنمي دانند که هر کدام از گونه هاي شب تاب چگونه نور توليد مي کنند. در برخي مواد، دانشمندان نتوانسته اند بفهمند که يک حيوان چرا نور توليد مي کند يا چگونه خاموش و روشن کردن آن را کنترل مي کنند. مطالعه بر روي شب تابي، سخت است چون بيشتر حيوانات وقتي گرفته مي شوند، ديگر به شب تابي نمي پردازند. در ديگر موارد، فرآيند گرفتن اين حيوانات، به اعضاي توليد کننده ي نور آنها آسيب مي زند.

+ نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396ساعت 18:22 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 85